Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Jousting: a martial game
The primary aim is to strike the opponent with the lance while riding towards him at high speed, if possible breaking the lance on the opponent's shield or armour, or unhorsing him.

Δεν υπάρχουν σχόλια: