Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

«I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring»

David Bowie (8.1.1947 - 10.1. 2016)


Δεν υπάρχουν σχόλια: