Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

We choose to go to the moon
No, this wasn't a secession and definitely it wasn't stagnation, it was just a necessary concession.

P.S. and do the other things...


Δεν υπάρχουν σχόλια: