Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

"Όταν η εκτασιακή και νοηματική διάσταση του ανθρώπου συγκλίνουν και η εκτατότηατ του αναδύει ολοένα και εντονότερα στοχαστικότητα με αποτέλεσμα το ίδιο το περιεχόμενο να προσλαμβάνει μια ερωτηματική όψη αντανάκλασης της οριακής του τροπής. Τοτε Ενισχύεται η ικανότητα των στοιχείων του να υπερβαίνουν τη συνθήκη της περατότητας τους."

Me alla logia: πέρα απο τα πέρατα πέρα απο τα πέρα μέρη...


Δεν υπάρχουν σχόλια: