Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

I will hunt you down

Εξεταστική περίοδος στην Δύση..τρεις γαμημένες εργασίες έπρεπε να γραφτούν σε πέντε μέρες.
Έγραψα δέκα χιλιάδες λέξεις συνολικά αλλά από αυτές αμφιβάλω αν οι δέκα λέξεις είναι δικές μου... Σε κάθε πρόταση έπρεπε να έχει μια παραπομπή από που βρήκα τις πληροφορίες μου, σε κάθε παράγραφο έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει αναφορά σε ένα άλλο συγγραφέα και κατα προτίμηση ακαδημαϊκό. Η γνώμη η δική μου δεν μετράει αν δεν την υποστηρίξω με επιχειρήματα που βρίσκονται σε ακαδημαϊκά άρθρα και διαλέξεις και αν πάλι επιμένω να γράψω τι πιστεύω εγώ,  η υποσημείωση είναι απαραίτητη καθώς επίσης και η σύνδεση αυτού που λέω με μια σχολή σκέψης...
Εδώ το λένε citation, references και footnoting, εγώ το λέω αντιγραφή!

"It is our culture and history and we do not have to prove it to anyone by footnoting" Indian tribal spokesmen


Δεν υπάρχουν σχόλια: