Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Beaten up


The girl is beating up the boy.

The boy is getting beaten up. 


The boy got beaten up by the girl.

The girl is going to beat up the boy again.
Δεν υπάρχουν σχόλια: