Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Give yourself a hand

Answer the following questions:

1.Who you are?
2. What do you do?
3. Who you do it for?
4. What do they want?
5.How do they change?

Now you know where you are heading...
Good luck
Δεν υπάρχουν σχόλια: